Ochrana soukromí

Při nominování a komunikaci s námi nám s důvěrou svěřujete svoje údaje. A my si vaši důvěru chceme udržet. Proto bychom vám chtěli vysvětlit, jak chráníme vaše soukromí.

Balakryl RECY VĚCI

Jaké údaje shromažďujeme?

Sbíráme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby a informace. Vždy ale jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme. Pro zasílání newsleterů pouze jméno, příjmení a mailovou adresu. U účastníků workshopu a soutěže ještě telefoní číslo, abychom mohli rychle vyřešit vše potřebné.

 

Sdílíme vaše údaje s někým jiným?

Údaje o účastnících workshopu můžeme předávat našim partnerům: organizátorovi soutěže Balakryl RECY věci a PR agentuře organizátora soutěže, která s nimi fotí, nebo připravuje PR.

 

Pronajímáme nebo prodáváme vaše údaje?

Ne. Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme ani nepronajímáme.

 

Jak dlouho si vaše údaje necháváme?

Vaše údaje uchováváme po celou dobu trvání projektu. Můžete nás požádat o smazání účtu nebo konkrétních dat nebo třeba newsletter si můžete kdykoliv odhlásit.

 

Potřebujete si cokoli ujasnit?

Pokud se chcete zeptat na něco ohledně osobních údajů, napište nám prosím na info@green-cat.cz a rádi vám co nejdříve odpovíme.


Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem GreenCat, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Staré Město Praha, Česká republika, IČ: 03073823 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


Poslední změna: 23. května 2018

Datum vstupu v platnost: 25. května 2018

 

SLEDUJTE NOVINKY
A ODEBÍREJTE NEWSLETTER!

Přihlaste se k odběru newsletteru.
Neunikne vám žádný nový postup, termín, ani zpráva.